Thể loại/Diễn viên sex: Hatsuki Nozomi

Cô gia sư dễ thương Yurina Ayashiro

1.10K Lượt xem

Câu chuyện kể về những cậu con hư hỏng vì được nuông chiều trong gia đình Nhật bản. Vì vậy nên những cậu ấm như thế thường phải thuê riêng gia sư về trông nom. Và Yurina Ayashiro là một cô gia sư xinh đẹp, dễ thương c...